сряда, 14 април 2010 г.

Пирамидата на човешките потребности

През 1954 г. американският психолог Ейбрахам Маслоу дефинира своята йерархично-подредена пирамида на човешките потребности, която изиграва ключова роля за развитието на човешките ресурси и теорията на себеактуализацията (мотивацията) и която отново той е разработвал близо 3 десетилетия. Състои се от 5 нива:

1. На най-ниско ниво са физиологическите нужди: за въздух, вода, храна, сън и основните изисквания за поддържане на живота.

2. Потребност от безопасност и защита: Това са потребности, които обезпечават продължителността на живот, организират стабилност, законност и ред в живота на човека; подпомагат предсказуемоста на събитията и освобождават от заплахи като болка, страх, хаос.

3. Социални потребности от одобрение, привързаност и любов.

4. Потребност от самоуважение: Тази потребност бива два вида:

- Самоуважение, което включва елементите - компетентност, увереност, постижения, достойнство, независимост и свобода.

- Уважение към другите което включва елементите – престиж, признание, репутация, статус, оценка, и приемане.

5. Потребност от себеутвърждаване (себеактуализация) - най-високото и абстрактно ниво в пирамидата.

моите потребности

Маслоу вярва, че потребностите от по-ниските нива са по-силни от тези от по-високите и че всяка потребност от по-ниско ниво трябва да бъде сравнително добре-задоволена, преди да се появи потребност от по-високо ниво. Така например, човекът, чиито физиологически нужди и потребност от сигурност са задоволени, ще има мотивация да задоволи и социалните си потребности, докато гладният бездомник ще е напълно обзет от мисълта да си намери храна и подслон.

По-същественият момент е, че Маслоу вярвал, че потребността от самоусъвършенстване е коренно различна от всички останали 4 нива в йерархията. Те и четирите представляват потребности, породени от недостига; те включват физически или психологически условия, които личността се стреми да поддържа в приемлив диапазон. Когато някоя от тези четири типа потребности бъде удовлетворена, свързаната с нея мотивация намалява или изчезва, и поведението на човека се променя. За сметка на това самоусъвършенстването е потребност от растеж и в процеса на задоволяването ѝ мотивацията расте още повече вместо да намалява.

Повече на: http://www.philosopher.hit.bg/psi_1.htm

Няма коментари: