събота, 1 ноември 2008 г.

ИЗРИЧАНЕ НА ЕДНО ЧУВСТВО НАРЕЧЕНО ТЪГУВАНЕ

ето как беше (лежах в леглото и гледах телевизия)  
и ненaдeйно в мислите ми се появиха няколко имена  
например еди кой си и еди кой си (съвсем като слънцето и като месечината)  
отначало мислех да погледам телевизия и да заспя  
дори не обръщах внимание какво дават  
но сега (не можех да заспя, наистина не можех)  
си казах стани, стани и въведи имената в компютъра  
като следобеден порой (дори по-бурно от порой)  
казах си: хайде стани  
не бива заради Сяо Ли  
да забравиш самата Сяо Ли  
кой знае какво прави тя в момента (и кой ли може да знае?)  
един часът отмина  
скоро ще стане два  
в това време  
вече бях въвел  
имената на седмина   (Ян Ли)

Няма коментари: